ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ

Διαφθορά – Δήμος – Ανάπτυξη

Αποτέλεσμα εικόνας για εργαζομενοι δήμος φυλής
Μια σύγχρονη, αποτελεσματική διοίκηση στον Δήμο Φυλής θα πρέπει να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα (αιρετοί) όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό (υπάλληλοι). 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το προσωπικό του Δήμου μας αποτελεί το κλειδί για οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου μας . Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ουσιαστικό διάλογο τόσο με τους κοινωνικούς φορείς όσο και με τους εργαζόμενους, ένα διάλογο που θα έχει κοινό παρονομαστή τις υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών στους Δημότες μας. 

«Και σκαφτιάς ακόμη να ’σαι, στην τέχνη σου δεν προκόβεις ποτέ αν ο μόχθος σου δεν είναι λυτρωμός σου»

Από ποιους δημόσιους υπαλλήλους έχει ανάγκη ο Δήμος φυλής;  
Από υπαλλήλους που να γνωρίζουν καλά τον σεβασμό στο μόχθο και την περιουσία του πολίτη, που βγαίνουν από το ατομικό κέλυφος, και θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία κοινωνικών σκοπών όπως ακριβώς υποδηλώνουν και οι λέξεις: Κρατικός Υπάλληλος.
Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι στόχος κάθε σύγχρονης πολιτείας 
Η ριζική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής , απαιτεί ρήξεις με τον κομματισμό, με τις πελατειακές σχέσεις και τα ρουσφέτια (και με τους εκπροσώπους αυτής της κουλτούρας στο εσωτερικό του), αλλά και με την ίδια την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης της πολύπαθης περιοχής μας. Απαιτεί, δηλαδή, ισχυρή πολιτική βούληση (καθώς και την ανάληψη του σχετικού «πολιτικού κόστους») που ποτέ δεν έδειξαν οι ως τώρα διοικήσεις. Στην Ελληνική Αυγή δεν μας αγγίζει το «Πολιτικό κόστος . 
Οι ως τώρα Διοικήσεις αντί να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, λειτούργησαν με στόχο αυτά που αναφέραμε παραπάνω. 
Προκειμένου να υλοποιηθούν ευκολότερα και χωρίς αντιδράσεις οι στόχοι τους, υποβάθμισαν συστηματικά τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής παρουσιάζοντας ως βασικούς υπευθύνους για την κακή κατάσταση που επικρατεί τους εργαζόμενους. Όχι μόνο δεν ήρθαν σε σύγκρουση με τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, αλλά αντίθετα την ενίσχυσαν: οι κάθε λογής παρατρεχάμενοι, η παράκαμψη των υπηρεσιακών δομών, οι κομματικές «εξυπηρετήσεις», ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων κ.λπ. αναπαρήγαγαν νοσηρά φαινόμενα και δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν φαινόμενα διαφθοράς. 

Για την ουσιαστική ανατροπή αυτής της κατάστασης πρέπει να καταπολεμηθούν οι βασικοί παράγοντες που καλλιεργούν την κουλτούρα της αδιαφορίας και της μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι οποίοι κατά τη γνώμη μας πρέπει να αναζητηθούν: 
 • Στην αναξιοκρατία και την κομματικοποίηση στις προσλήψεις και στην υπηρεσιακή εξέλιξη. Στην ισοπέδωση και την απαξίωση της γνώσης του προσωπικού. 
 • Στην απουσία συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων (που θα είναι δημοσιοποιημένοι και θα ελέγχονται). 
 • Στην αποτροπή ανάπτυξης πρωτοβουλίας και στην αποθάρρυνση διατύπωσης άποψης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου, στοιχειοθετημένης μάλιστα στο γνωστικό του αντικείμενο και ενισχυμένης με την εμπειρία του 
 • Στην παράκαμψη των υπαλλήλων από κάθε διαδικασία χάραξης σχεδιασμού. 
 • Στη μη αξιοποίηση ικανών υπαλλήλων, με εξειδικευμένες γνώσεις, στις κατάλληλες θέσεις. 
Παράλληλα, ο περιορισμός των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έχει συνοδευτεί με την πρόσληψη εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και στη λειτουργία των υπηρεσιών . 
Δύο στοιχεία συνθέτουν την αιτία των τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και στον πολίτη: 
 • Η ίδια η πολιτική που καλείται κάθε φορά να εφαρμόσει η διοίκηση και που καθορίζει τον τύπο των σχέσεών της με τον πολίτη. 
 • Οι ελλείψεις σε τεχνικούς εκσυγχρονισμούς που θα κάνουν πιο αποτελεσματική την παροχή υπηρεσιών. Το παράδειγμα της ιστοσελίδας του Δήμου φυλή είναι αρκετό ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ εκτός από την προσωπική προβολή του Δημάρχου . 
Αποτέλεσμα εικόνας για δήμαρχος διαφθορα

Βασικός στόχος της Ελληνικής Αυγής είναι ένα πρότυπο διοίκησης, που θα απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε πελάτες. Γι’ αυτό και αξιώνουμε ένα πλαίσιο πολιτικής που θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην αξιοποίηση των υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Διοίκηση ορθολογικά οργανωμένη με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους, αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης 

Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο ρόλο στους υπαλλήλους, με δικαιώματα και ουσιαστικές ευθύνες, αλλά και με πραγματική λογοδοσία. 

Δικαιώματα συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας τους και ελέγχου της πορείας των προγραμμάτων και της δουλειάς τους, ώστε να αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι πρωτοβουλίες τους. 
Όραμά μας μια διοίκηση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των πολιτών. 
Προγραμματισμός, και αποτελεσματικότητα 

Αποτέλεσμα εικόνας για χαρούμενοι υπαλλήλων
 1. Ορισμός ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αποτίμηση του αποτελέσματος. 
 2. Επαναξιολόγηση του ρόλου, της δομής και της λειτουργίας κάθε υπηρεσίας, ώστε να καταρτιστεί εκ νέου προγραμματισμός με βάση τους στόχους της υπηρεσίας, με τη συμμετοχή των ίδιων των υπηρεσιακών παραγόντων , των σωματείων των εργαζομένων, των επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
 3. Ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλους τους τομείς 
 4. Κάλυψη των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών 
 5. Eξασφάλιση αντικειμενικότητας στις υπηρεσιακές μεταβολές και στην επιλογή των θέσεων της διοικητικής ιεραρχίας. 
 6. Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση και δημιουργική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Πάγια θέση μας είναι η Επιλογή του Γενικού Γραμματέα να καλύπτεται από εν ενεργεία υπάλληλο του Δήμου Φυλής που πληρεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης. 

Αποτέλεσμα εικόνας για γραφείο γενικου γραμματέα

Διαφάνεια και έλεγχοι – Έλεγχο της απόδοσης των υπηρεσιών και της προώθησης του έργου
Αποκλειστικός σκοπός του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές: 
 • Οικονομίας, 
 • Αποδοτικότητας και 
 • Αποτελεσματικότητας, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση του οράματος της Διοίκησης. 
Αρμόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών. 

-Περιλαμβάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους βάσει των διαθέσιμων πόρων, αλλά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
-Ενημέρωση του Δημάρχου άμεσα κατά περίπτωση
-Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου ανά τρίμηνο για τους διενεργούμενους ελέγχους, τα πορίσματα αυτού, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και τον βαθμό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση. 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Αποτέλεσμα εικόνας για έλεγχος υπαλλήλων
Κατά τα τελευταία έτη οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (εισβάλλουν με ταχύτατους ρυθμούς σε πολλούς κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής, Ένας από τους τομείς αυτούς είναι σίγουρα και η Δημόσια Διοίκηση. Οι μεγάλες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουν κατά τα τελευταία έτη οι Δημόσιες Διοικήσεις οδηγούν στην διεύρυνση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε συνδυασμό με νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας. 

Στην Ελληνική Αυγή έχοντας αντιληφθεί την αξία των Νέων Τεχνολογιών ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης, αναπτύσσουμε τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οδηγεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών με τις οποίες ο Δήμος Φυλής παρέχει υπηρεσίες και απλοποιεί την επικοινωνία του πολίτη Επιπλέον, οδηγεί σε ορθολογική χρήση και αξιοποίηση πόρων , διευκολύνει τις διοικητικές και οργανωτικές δομές του φορέα και παρέχει νέες δυνατότητες συνεργασίας. 
1. Δημιουργούμε πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που έχει δυναμικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να βελτιστοποιούνται οι υφιστάμενες υπηρεσίες και να αναπτύσσονται συνεχώς νέες, έχοντας ως απώτερο στόχο την ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τον Δήμο Φυλής, καθώς και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τους χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία.
2. Ταυτόχρονα, ο πολίτης, η επιχείρηση και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος, έχει την δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχοντας έτσι στην βελτίωση τους. 
3. Στόχος μας η ανάπτυξη εξωστρέφειας και αποδοτικών καναλιών επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκομένους αλλά και στην ευρύτερη στρατηγική του φορέα για την τόνωση της Ηλεκτρονικής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης . 
Η Η.Δ. αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργία της Διοίκησης. 
Από την εφαρμογή της θα ωφεληθούν τόσο ο δήμος όσο οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. 
Τα οφέλη που παρέχονται από την Η.Δ. είναι: 
 1. Μείωση του κόστους των υπηρεσιών. 
 2. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 3. Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 
 4. Η ελάττωση της άμεσης επαφής των πολιτών με τις υπηρεσίες. 
 5. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών και επέκταση της διαθεσιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών(24 ώρες) 
 6. Ελάττωση φαινομένων διαφθοράς. 
 7. Συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών. 
 8. Η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση. 
 9. Άμεσος έλεγχος από τον πολίτη για όποια διαδικασία συναλλαγής έχει αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 
Ψηφιακή υπογραφή 
Σχετική εικόνα
Εισάγουμε υποχρεωτικά την ψηφιακή υπογραφή σε όλες τις υπηρεσίες όπως και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 
Η έντυπη διαδικασία σύνταξης και διεκπεραίωσης εγγράφων προκαλεί, πέραν του οικονομικού κόστους, ένα μεγάλο ποσοστό διοικητικής καθυστέρησης και ανεπάρκειας στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. 
Ο ουσιαστικός χρόνος απασχόλησης μειώνεται αισθητά κατά την έντυπη διαδικασία, ιδίως, προσθέτοντας το χρόνο που χρειάζεται για την ανεύρεση και την επανέκδοση εγγράφων που χάνονται, ενώ η χρονοσήμανση και η ηλεκτρονική καταχώρηση ελαχιστοποιούν τα περιθώρια χρονικής καθυστέρησης και ενισχύουν τη λογοδοσία. 
Οι ανθρωποώρες που ξοδεύονται, αφαιρούν από την αποτελεσματικότητα και την πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αδιαφάνεια και η κακοδιοίκηση. 
Η αδυναμία ουσιαστικής παρακολούθησης της πορείας των εγγράφων, ανά στάδιο υπογραφής, καθώς και η χρονική καθυστέρηση αποτελούν βασικές αιτίες για τη διαιώνιση αυτού, που ονομάζεται πελατειακό κράτος, όπου το ζήτημα της απλής διεκπεραίωσης των διοικητικών πράξεων μετατρέπεται σε «ουσιαστική» υπόθεση, που χρειάζεται παρέμβαση. 
Περιβαλλοντική παράμετρος 
Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η έγγραφη διαδικασία των διοικητικών πράξεων αποτελεί μία εξαιρετικά κοστοβόρο για το περιβάλλον διαδικασία, αφού καταναλώνονται δέντρα, χρησιμοποιείται νερό και απελευθερώνονται ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
Εκτιμάται ότι για να παραχθεί ένα κιλό χαρτιού, παράγεται περίπου ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα CO2, ενώ για την παραγωγή μιας σελίδας χαρτιού Α4 χρειάζονται περίπου 10 λίτρα νερού, οπότε, με αυτά τα δεδομένα, ο τεράστιος όγκος των διοικητικών εγγράφων με τις αρκετές σελίδες ανά έγγραφο, καταναλώνει τόνους νερού και αποψιλώνει τα δάση, ενώ απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. 
Ενδεδειγμένη μέθοδος 
Προκύπτει, με βάση τα ανωτέρω, ότι η ενδεδειγμένη μέθοδος για καλύτερη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, με λιγότερο κόστος και περιβαλλοντικά φιλικότερη, είναι η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 
Το κράτος εξοικονομεί πόρους, ενώ διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θεσμική του λειτουργία, αποδυναμώνοντας τις πηγές διαφθοράς και κακοδιοίκησης, στην κατεύθυνση οικοδόμησης ισχυρών και ουσιαστικών θεσμών διακυβέρνησης, με βάση τον Στόχο 16, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 
Με την υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής υπογραφής στη διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων ενισχύονται οι αρχές του διοικητικού δικαίου και ιδίως η αρχή της χρηστής διοίκησης και του δημοσίου συμφέροντος, αφού προκύπτει αντικειμενικά ουσιαστική και άμεση ωφέλεια για το κράτος και τους πολίτες. 
Η κατ’ αρχήν θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης αποτελεί βήμα εξέλιξης, όμως στις λεπτομέρειες υφίστανται οι κίνδυνοι επικράτησης των διοικητικών αντιλήψεων του παρελθόντος, που εκτιμούν ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν θα πρέπει να αλλάξει. 
Η διάταξη αυτή, ναι μεν εισάγει την υποχρέωση, όμως μεταθέτει χρονικά το σημείο πλήρους εφαρμογής, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ευρύτερων εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής, ενώ παράλληλα δίνει ελαστικά περιθώρια, ως προς το τεχνικό σκέλος υλοποίησης της ρύθμισης. 
Η αποτελεσματικότερη και πληρέστερη εφαρμογή της έγκειται μάλλον στην πολιτική βούληση και την κοινωνική απαίτηση, παρά στη νομοτεχνική τεκμηρίωση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. 
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
Αποτέλεσμα εικόνας για Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο δημου
Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο είναι μια αναγκαιότητα στις μέρες μας κι αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσω της απουσίας του. 
Σύμφωνα με την Α.Π. ΔΙΑΔΠ/3753/19.2.2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ηλεκτρονική Διοίκηση», όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι, έπρεπε να αντικαταστήσουν το χειρόγραφο σύστημα Πρωτοκόλλου με Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο από της 03-09-2001, παρ’ όλα αυτά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στον Δήμο Φυλής. 

Αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε με τη χρησιμοποίηση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα μειονεκτήματα του Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου. 

Στην πραγματικότητα η διαδικασία της φυσικής διακίνησης των εγγράφων και των υποθέσεων είναι χρονοβόρα από υπάλληλο σε υπάλληλο διότι γίνεται μέσω υπηρεσιακών σημειωμάτων και βιβλίων διακίνησης τα οποία διογκώνουν ακόμη περισσότερο το γραφειοκρατικό μέρος της διεκπεραίωσης των εγγράφων.. 
Τα αρχεία μπορούν να τα δουν και να ανακτηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης και ενημέρωσης ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση εγγράφων. 
Η μετάβαση από το Χειρόγραφο Πρωτόκολλο στο Ηλεκτρονικό γίνεται ώστε να υπάρχει αξιοπιστία, ακεραιότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια στη διακίνηση εγγράφων. Επίσης δίνουμε την δυνατότητα στου πολίτες να κάνουν αναζήτηση του εγράφου τους ηλεκτρονικά και να βλέπουν την πορεία του. 
Επιμόρφωση Υπαλλήλων 

Αποτέλεσμα εικόνας για υπαλληλοι

Σύνθημα μας σε αυτό τον τομέα είναι: 
 • Προσφέρω στον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας μου,γι’ αυτό εκπαιδεύομαι
 • Εκπαιδεύομαι για να παρέχω στους πολίτες υπηρεσίες με ποιότητα
Η επαρκής και συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εκσυχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμουβ και τη συστηματική μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης της περιοχής και μέσο εξυπηρέτησης των πολιτών. 
Η εκπαίδευση παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο γενικευμένο αίτημα για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του παραγόμενου έργου καθώς και για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί ένα σύγχρονο θέμα διοίκησης. Δυστυχώς, πολλές μακροχρόνιες έρευνες και στατιστικές φανερώνουν άσχημα πράγματα όσον αφορά ατυχήματα και θανάτους από τη δουλειά, και σοβαρές αρρώστιες που προκλήθηκαν από τις συνθήκες εργασίας. 
Από τα σημαντικότερα θέματα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία είναι οι συνθήκες και οι τρόποι λειτουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ μέσα από αυτό τίθονται ακόμη περισσότερα θέματα που μπορεί να διατυπωθούν με τη μορφή ερωτήσεων όπως: τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες πόσο σοβαρά είναι και που οφείλονται; οι συνθήκες εργασίας είναι οι κατάλληλες, χρειάζονται βελτίωση; υπάρχουν όλες οι ασφαλείς και κατάλληλες προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο; 
Στην Ελληνική Αυγή θεωρούμε υποχρέωση μας να προσφέρουμε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Στο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να επικρατούν τέτοιες συνθήκες εργασίας που να το καθιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές και υγιεινό, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων. 
Μεγάλο πρόβλημα για την υγεία και την ασφάλεια του εργαζόμενου αποτελούν οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας του. Δυστυχώς, δε χρειάζονται οι στατιστικές και οι ερευνητικές μελέτες για να μας πιστοποιήσουν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις επικρατούν έως και άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. 
Για του παραπάνω λόγους προχωρούμε άμεσα μέτρα για : 

· Διαπίστωση των αιτιών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή βλάβες υγείας
· Ανάπτυξη μεθόδων για αποφυγή των πρώτων
· Άμεση γνωστοποίηση των μεθόδων αυτών στους άμεσα ενδιαφερομένους
· Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων και αναγκαίες τροποποιήσεις
· Αρχείο στατιστικών στοιχείων
· Συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας  


Συστήνουμε επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους των εργαζομένων. 
 • Η επιτροπή ή ο αντιπρόσωπος θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τα καθήκοντα τους είναι τα εξής: 
 • Μελέτη των συνθηκών εργασίας, πρόταση μέτρων για βελτίωση και επίβλεψη του προσωπικού. 
 • Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων να προτείνουν μέτρα για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. 
 • · Επισήμανση του κινδύνου σε χώρους και θέσεις εργασίας και πρόταση μέτρων για την αποφυγή τους. Αυτό το πράγμα βοηθά και στην πολιτική πρόληψης των ατυχημάτων που συμβαίνουν μέσα στην επιχείρηση. 
 • Πρέπει να ενημερώνουν την διοίκηση για τις επαγγελματικές ασθένειες που συμβαίνουν στο χώρο. 
 • Ενημέρωση για τα νέα παραγωγικά μηχανήματα, εργαλεία, και για τους νέους παραγωγικούς τρόπους λειτουργίας, όσο βέβαια αυτά επηρεάζουν την υγιεινή και την ασφάλεια.
Μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου –  Αναπτυξιακές Συνεργασίες
Αποτέλεσμα εικόνας για συνεργασίες
Επιδιώκουμε συνεργασίες του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών με τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις), όμορους Δήμους και λοιπούς φορείς του πολιτικο- διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια).

Η εσωτερική ανάπτυξη και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, στηρίζεται στην  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας,  της  αποδοτικότητας,  της  άσκησης  ανοικτής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.

Οι κατευθυντήριες πολιτικές  επιλογές είναι : 

1. Η  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  με  συστήματα  λειτουργίας  που  αξιοποιούν  τις  σύγχρονες  Τεχνολογίες,  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών. 
2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με συμμετοχικές διαδικασίες  
3. Βελτίωση των ικανοτήτων και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού  
4. Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής και τεχνικού εξοπλισμού  Βελτιστοποίηση των οικονομικών του Δήμου  και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία 
Πέραν των κρατικών επιχορηγήσεων, θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες συνεργασιών. Η επιλογή των χρηματοδοτικών εργαλείων που θ’ αξιοποιηθούν θα συνδέεται άμεσα μέσω της ταύτισης με το στρατηγικό σχέδιο, των υπηρεσιών, και όλων των οργάνων λήψης των αποφάσεων. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ). 
Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμικής συνεργασίας όπως περιγράφεται στο άρθρο 99 του Καλλικράτη και αφορά 16 συμβάσεις συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων μερών ( «συμβάσεις διαβαθµιδικής συνεργασίας»).
Πάταξη της Διαφθοράς στο Δήμο 
Ο Δήμος Φυλής ρύθμισε τα 535.000.000 ευρώ που λείπουν από τον Δήμο για… 2.129 χρόνια
Τα λεφτά ξέρουμε που πήγαν; 
Ποιοι τα πήραν;
Με μια Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ν. Βούτσης), του υπουργού Οικονομικών (Δ. Μάρδας) και του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Π. Σκουρλέτης), με ημερομηνία 3 Απριλίου 2015, με Αρ. Πρωτ.: οικ. 11484, η οποία αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με αριθμό ΑΔΑ: 71ΜΙ465ΦΘΕ-64Η και έχει Θέμα: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
Η Απόφαση αρχίζει με το τυπικό «Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ιδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»». Δηλαδή, ο Συμψηφισμός είναι «σφήνα» σε κάποιο άσχετο νόμο για την Υγεία. Ακολουθούν άλλες 14 διατάξεις και αναφορές και φθάνουμε αισίως στο «ψαχνό» το οποίο λέει:
«16. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 535.047.387,47 ευρώ (οφειλές 483.625.126,86 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και 51.422.260,61 ευρώ προς Ασφαλιστικά Ταμεία), σε βάρος των Προϋπολογισμών των Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς και Φυλής από το έτος 2015 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που τους αποδίδονται κατ’ έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση των Προϋπολογισμών των παραπάνω Δήμων για την πρώτη πενταετία 2015 – 2019 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 1.013.706,27 ευρώ για το έτος 2015, β) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2016, γ) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2017, δ) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2018 και γ) ποσό 1.351.608,36 ευρώ για το έτος 2019».

Ο Δήμος Φυλής που εισπράττει ανταποδοτικά για τον καρκίνο της χωματερής χρωστάει στο Ελληνικό Δημόσιο…

α) 449.452.035,85 ευρώ (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), β) 18.965.180,31 ευρώ προς το Β΄ Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Αθήνας και άλλα 227.953,74 ευρώ προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως του Δήμου Φυλής. 
Η Απόφαση ορίζει να παρακρατούνται από τους ΚΑΠ, 18.345,10 ευρώ κάθε μήνα, που αντιστοιχούν στο 5% των ΚΑΠ. Δηλαδή για να ξεχρεώσει το συνολικό ποσό μόνο από τους πόρους ΚΑΠ, απαιτούνται 24.546 μήνες ή περίπου 2.129 χρόνια!!! 
Μια τέτοια ρύθμιση θέλουμε και εμείς για το ιδιωτικό χρέος μας
Καλό δεν είναι;
Και για να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι οι τρεις υπουργοί που υπέγραψαν την Απόφαση δεν έκαναν μια απλή διαίρεση για να δουν το παράλογο του πράγματος σάς παραθέτω ένα ακόμα απόσπασμα από αυτήν: 
«4. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου…»

Αν διερωτάστε γιατί έγινε μια τέτοια ρύθμιση, η απάντηση και πάλι βρίσκεται στην Απόφαση:

«6. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση
i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου,
iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.
Όμως θέλω να επισημάνω ένα άλλο θέμα που το θεωρώ πολύ πιο σοβαρό
 • Πώς είναι δυνατόν ένας δήμος με πληθυσμό κάτω από 50.000 κατοίκους, όπως ο Δήμος Φυλής, ο οποίος εισπράττει δεκάδες εκατομμύρια από την χωματερή, να χρωστά αυτά τα υπέρογκα ποσά στην Εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία; 
 • Τα χρέη αυτά δεν μπορεί να δημιουργήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να ξεκινούν από πολύ παλιά. 
 • Ποιοι ήταν ένοχοι για αυτό το χρέος, τι έκαναν οι διοικήσεις που ακολούθησαν, ποιες ενέργειες έκαναν και που είναι εντέλει τα χρήματα τόσων χρόνων της χωματερής που σκοτώνει κόσμο; 
 • Που είναι οι ισολογισμοί του δήμου και με ποιον τρόπο έχουν ενημερωθεί οι δημότες γι’αυτά τα χρέη;
Ο νόμος που προβλέπει τη ρύθμιση του 5% των ΚΑΠ ψηφίστηκε το 2014 με κυβέρνηση Σαμαρά και η Απόφαση των τριών υπουργών του Σύριζα αφορά την εφαρμογή του, για να λέμε και «του στραβού το δίκαιο».
Δυστυχώς, το κράτος απεμπολεί για 2.129 χρόνια περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, αφήνει ελεύθερους όσους τα έκαναν μαντάρα, τα έφαγαν, ή τα σκόρπισαν. Δεν είμαστε εισαγγελείς αλλά δεν είδαμε να πηγαίνει και κανείς στον εισαγγελέα, ενώ κατάσχει το πεντακοσάρικο του φουκαρά και σήμερα κόβει συντάξεις και χρεώνει την σακούλα για να βγάλει αυτά τα χρέη προς τους ανίκανους και τους κλέφτες.
13 χρόνια στο σκοτάδι το σκάνδαλο 53,7 εκατ. ευρώ στον Δ. Άνω Λιοσίων

Η «τρύπα» 53,7 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από επιταγές δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Άνω Λιοσίων, η οποία διαπιστώθηκε σε έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών το 2003, παραμένει ανοικτή ενώ οι υπεύθυνοι δεν έχουν λογοδοτήσει στην Δικαιοσύνη.
Εχουν παρέλθει δεκατρία χρόνια χωρίς να έχει επιλυθεί η ανωτέρω υπόθεση και το έλλειμμα στην ταμειακή διαχείριση του ΤΠΔ παραμένει. Καθώς οι εκθέσεις των επιθεωρητών καταλογίζουν συγκεκριμένες ευθύνες σε συγκεκριμένα άτομα:
 • -Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ποινική διαδικασία σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων; Έχει υπάρξει κάποια απόφαση έστω και σε πρώτο βαθμό; Έχουν ασκηθεί διώξεις και σε πρόσωπα πέραν αυτών που κατονομάζονται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών;
 • -Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διοικητική διαδικασία προκειμένου να αποδοθούν στο ΤΠΔ τα οφειλόμενα ποσά; Έχουν εισπραχθεί κάποια από αυτά;
 • -Έχει κινηθεί διοικητική διαδικασία σε βάρος υπαλλήλων του ΤΠΔ και της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Α. Λιοσίων και της ΔΕΤΕΑΛΑ; Αν ναι ποιο είναι το πόρισμα αυτής;
 • -Έχει κινηθεί διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος διάθεσης του ποσού των 53,7εκ. €; Αν ναι ποια τα συμπεράσματα του ελέγχου; Ποιες ήταν οι ταμειακές ανάγκες της ΔΕΤΕΑΛΑ που έχουν καλυφθεί; Εκτός από κάλυψη αυτών των ταμειακών αναγκών συντρέχει και περίπτωση να έχουν καταλήξει σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων;
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΞΕΝΙΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την τριετία 2007-2010 διαπιστώθηκαν παράτυπες οικονομικές επιχορηγήσεις Στο μικροσκόπιο του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου και στο γραφείο του εισαγγελέα εφετών Αθηνών βρίσκεται από τον Αύγουστο έκθεση των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που αφορά τις οικονομικές επιχορηγήσεις του Δήμου Ανω Λιοσίων σε έναν από τους πλέον ιστορικούς δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής, τον «Ξένιο». 

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, λοιπόν, την οποία υπογράφουν οι επιθεωρητές, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την τριετία 2007-2010, όπου επικεφαλής του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού ήταν ο νυν δήμαρχος Ανω Λιοσίων Χρήστος Παππούς και συνεργάτες του, διαπιστώθηκαν «παράτυπες» οικονομικές επιχορηγήσεις. 

Συγκεκριμένα, το ποσό των επιχορηγήσεων που έλαβε ο ραδιοσταθμός από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως και τις 30 Απριλίου 2010 από τον Δήμο Ανω Λιοσίων ανήλθε σε 25.700.000 ευρώ. 

Διοργανώσεις γάμων για Αθίγγανους, κηδείες, αποκαταστάσεις ναών, οικοδομικές εργασίες και αγορές αρκετών χιλιάδων ευρώ σε ψάρια είναι μερικές από τις οικονομικές ατασθαλίες που βεβαίωσαν οι ελεγκτές κατά τον έλεγχό τους στον ραδιοφωνικό σταθμό. 

Στις 76 σελίδες της έκθεσης αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τα χρηματικά ποσά που πέρασαν από τον ραδιοσταθμό μέσω επιχορηγήσεων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διατέθηκαν. 

Επίσης, οι διαπιστώσεις των ελεγκτών αναφέρουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο των επιχορηγήσεων όσο και των προσλήψεων προσωπικού γίνονταν χωρίς να υπάρχει σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετεί και για τον οποίο υπάρχει ο ραδιοφωνικός σταθμός. 

Ειδικότερα, σε λογαριασμό που περιγράφεται με την ονομασία «δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς» διαπιστώθηκε ότι από τα 7 εκατ. ευρώ, περίπου τα 5,5 διατέθηκαν για δαπάνες που δεν αφορούσαν τον σκοπό του ραδιοσταθμού, αλλά «παρανόμως προμήθειες ή υπηρεσίες που αφορούσαν σε δραστηριότητες του Δήμου Ανω Λιοσίων, νομικών προσώπων του και άλλων φορέων της ευρύτερης περιοχής αυτού, βάσει εντολών του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ραδιοφωνικού σταθμού και ύστερα από αιτήματα του δημάρχου και των αντιδημάρχων του δήμου». 

 • Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2007 διατέθηκαν 29.750 ευρώ για γάμους Αθίγγανων και 13.131 ευρώ για είδη καθαριότητας και ποτά. 
 • Κατά τους μήνες Αύγουστο και Οκτώβριο του 2007 δόθηκαν για έξοδα κηδειών 9.503,04 ευρώ, το 2008 δαπανήθηκαν για αγορά σαρδέλας (!) 8.502 ευρώ, για μπλουζάκια 25.000 ευρώ και για ένα κουστούμι 365 ευρώ. 
 • Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2008 διατέθηκαν για τετράδια, μολύβια και στυλό 27.000 ευρώ, ενώ για την αγορά 100 χριστουγεννιάτικων δένδρων 16.350 ευρώ και άλλα 6.426 για ενοικίαση καρουσέλ. Από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2008 δόθηκαν 49.000 ευρώ για φυτά, ενώ τον Μάρτιο του 2009 45.780 ευρώ για πασσάλους καστανιάς.
 • Τον Ιούλιο του 2008 άλλα 29.750 ευρώ για στατική μελέτη αποκατάστασης ζημιών από σεισμό που προκάλεσε ζημιές στον ιερό ναό Ευαγγελίστριας. 

Στις κατηγορίες προμηθειών για τις οποίες ο ραδιοφωνικός σταθμός διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά αναφέρονται επίσης και κάποιες οικοδομικές εργασίες μαζί με τα απαραίτητα υλικά. 

 • Συγκεκριμένα «τον Νοέμβριο του 2007 για οικοδομικά υλικά διατέθηκαν 97.000 ευρώ, 
 • τον Δεκέμβριο του 2007 για οργάνωση γραφείου 71.976,91 ευρώ, με ένα τιμολόγιο, 
 • τον Ιούλιο του 2007 8.330 ευρώ για κατασκευή κεραμοσκεπής στον ιερό ναό Αγίου Λουκά, 
 • τον Ιούλιο του 2008 53.550 ευρώ για προκατασκευασμένη εκκλησία, 
 • ενώ τον Οκτώβριο του 2008 46.000 ευρώ για ασφαλτομείγμα. 
 • Το πρώτο πεντάμηνο του 2009 δαπανήθηκαν 35.000 ευρώ για σκυρόδεμα. 
 • Για αποκομιδή μπαζών του Δήμου Ανω Λιοσίων τον Δεκέμβριο του 2008 δόθηκαν 120.000 ευρώ. 

Οπως αναφέρουν οι ελεγκτές, για καμία από τις προμήθειες στον ραδιοφωνικό σταθμό, οι οποίες υπερέβησαν τις 3.000 ευρώ, δεν εκδόθηκε απόφαση του Δ.Σ., όπως επίσης δεν διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός. 

Ειδική αναφορά στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης γίνεται για άτομα που, ενώ συνήψαν συμβάσεις εργασίας με τον ραδιοσταθμό, απασχολούνταν σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ανω Λιοσίων. 

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός κατέβαλε για τα έτη 2007, 2008, 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2010 συνολικά 2.403.346 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό πληρώθηκαν 327 άτομα, εκ των οποίων τα 140 δεν είχαν καμία σχέση με τον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό. 

Οπως αναφέρουν στην έκθεσή τους οι ελεγκτές, διαπιστώθηκε επίσης μη καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζομένους του ραδιοσταθμού, αλλά και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ και στο Ταμείο Νομικών. Επίσης και μη απόδοση οφειλών στην Εφορία, οι οποίες ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ. 

Από την έκθεση φαίνεται ότι οι επικεφαλής του ραδιοφωνικού σταθμού έδιναν δάνεια σε εργαζομένους, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν γινόταν αποπληρωμή. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «η αποπληρωμή των δανείων που έχουν λάβει εργαζόμενοι του Δήμου Ανω Λιοσίων επαφίεται στη συνέπεια και στη θέληση του καθενός, γεγονός που συνήθως δεν συμβαίνει. Μάλιστα στην περίπτωση που οι προαναφερόμενοι έχουν αποχωρήσει ή συνταξιοδοτηθεί από τον δήμο, η αποπληρωμή των δανείων δεν πραγματοποιείται ποτέ». 

Η έκθεση των ελεγκτών διαβιβάστηκε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ενώ προτάθηκε και η διαβίβασή της στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Που σταμάτησε η υπόθεση; Και γιατί; 

Ποια είναι η καθαρή θέση των δήμων που συνεννώθηκαν; 

Ουδείς απαντά. Ουδείς γνωρίζει…
Όπως και ουδείς γνωρίζει τι συμβαίνει με τους Ισολογισμούς του ενιαίου πλέον Δήμου Φυλής.

Ο πρώην Δήμος Φυλής, δηλαδή το χωριό της Χασιάς, είχε στην απογραφή του 2001, 2.947 κατοίκους. Το όμορφο χωριό κατάφερε ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ δημοτικού δανειακού χρέους ανά κάτοικο χάρις στον πράσινο δήμαρχο του (τότε οι ανεξάρτητοι δεν ήταν της μόδας), τον Μπουραίμη. 
Σύμφωνα με την απογραφή ενοποίησης, η Φυλή είχε ένα τεράστιο για τα μέτρα της δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 16.454.882,45 ευρώ ενώ υπήρχαν και οφειλές προς το ΙΚΑ, εφορία κ.λ.π. ύψους 230.607,42 ευρώ. Συνολικά δηλαδή κάθε κάτοικος του χωριού της Φυλής, περιλαμβανομένων των βρεφών, χρώσταγε 5.662 ευρώ περίπου,!!
Έναντι αυτών των χρεών, το ταμείο του Καποδιστριακού Δήμου Φυλής είχε ως χρηματικό αποθεματικό το κολοσσιαίο ποσό των 3.212,45 ευρώ! 
Το πιο καταπληκτικό όμως για το ταμείο του Καποδιστριακού Δήμου Φυλής σας αφήνουμε να το διαβάσετε απ ευθείας από την έκθεση ενοποίησης – απογραφής έναρξης του νέου Δήμου Φυλής, της οποίας παραθέτουμε απόσπασμα: 

«Στο γραμμάτιο είσπραξης Α16/18.03.2011 του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής αναφέρεται χρηματικό υπόλοιπο της 31.12.2010 του πρώην Δήμου Φυλής ποσό € 3.212,45 αντί του λογιστικού υπολοίπου ποσού € 233.819,87 που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθμ. 3190/2.2.2011 παράδοσης παραλαβής χρηματικών διαθεσίμων του Καποδιστριακού Δήμου Φυλής στον Καλλικρατικό Δήμο Φυλής.»
Για όσους δεν κατάλαβαν τι λέει η έκθεση το ταμείο του πρώην Δήμου Φυλής είχε έλλειμμα 230.607,42 ευρώ όταν παραδόθηκε στον ενιαίο Δήμο Φυλής!! Μετά από τέτοια επιτυχημένη διαχείριση πώς να μην θέσει ο Μπουραίμης υποψηφιότητα για τον νέο Δήμο Φυλής? 
Τα κατάφερε λοιπόν να αναλάβει τον Δήμο όπου όμως παρέλαβε προπατορικά χρέη, όπως έχει κατ’ επανάληψη πει! Τα χρέη αυτά υπονοεί ότι οφείλονται στην δημοτική θητεία Παππού. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια, ο Παππούς πράγματι δημιούργησε σκανδαλώδη χρέη ιδίως στον Ξένιο, – το ράδιο των οργίων -αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. 
Ο Μπουραίμης αποσιωπά τις τεράστιες ευθύνες του ομογάλακτου του Παπαδήμα, πράγμα φυσικό μια και είναι επικεφαλής της ίδιας δημοτικής παράταξης του βαθέως ΠΑΣΟΚ και φυσικός διάδοχος του Παπαδήμα, τον οποίον έχει και βραβεύσει!
Ο ίδιος άλλωστε ο Παπαδήμας σε συνέντευξη του στην Δυτική Όχθη δήλωσε ότι τον στηρίζει απόλυτα. Ο Παπαδήμας με μια εκπληκτική απάντηση σε σχετική ερώτηση, εξήγησε γιατί ήταν βέβαιος για την επερχόμενη νίκη του Μπουραίμη. 
«Δήμαρχος θα είναι και πάλι ο Δημήτρης Μπουραίμης. Διότι έχει την οικονομική δυνατότητα, έναν σίγουρο και συμπαγή συνδυασμό … κ.λ.π.»
Καταλάβατε πως πήγε η συγκάλυψη και γιατί φτάσαμε ο Δήμος να χρωστά εκατομμύρια την ώρα που βρίσκεται στο χειρότερο σημείο του;  

ΚΕΔΗΦ

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, κ. Χρήστο Παππού, η λύση της ΚΕΔΗΦ ήταν μονόδρομος.
Στη γραπτή εισήγησή του ο Δήμαρχος επικαλέστηκε τους παρακάτω λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η λύση της ΚΕΔΗΦ:
1. H άσκηση κοινωνικής πολιτικής που είναι ο πρωταρχικός σκοπός της ΚΕΔΗΦ ασκείται κατά κύριο λόγο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φυλής.
2. Οι λοιποί σκοποί της ΚΕΔΗΦ, όπως αναφέρονται στη συστατική πράξη υλοποιούνται ή δύναται να υλοποιηθούν και από τις αντίστοιχες διευθύνσεις του Δήμου ο οποίος διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή και την εξειδικευμένη εμπειρία.
3. Θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνολικού δημοτικού έργου, αφού όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από το Δήμο.
4. Θα αποφευχθεί η σύγχυση αρμοδιοτήτων που πολλάκις οδηγεί σε δυσλειτουργία και θα καταστεί αποδοτικότερη η κοινωνική πολιτική, κάτι απόλυτα αναγκαίο σε αυτή τη συγκυρία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι άποροι στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έχουν ξεπεράσει τις 6 χιλ. άτομα.
5. Θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα των δημοτικών, εν ευρεία εννοία, δομών, αφού θα λειτουργούν από το Δήμο, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και διοίκησή τους προς όφελος των δημοτών.
6. Με τη λύση της ΚΕΔΗΦ θα μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες του Δήμου Φυλής, ο οποίος αποτελεί το βασικό χρηματοδότη της ΚΕΔΗΦ και ιδίως:
-τα λειτουργικά έξοδα (δαπάνες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεφωνικών τελών, καυσίμων, γραφικής ύλης κλπ), ενοίκια, αποζημιώσεις αιρετών
-οι υπηρεσίες που αγόραζε η ΚΕΔΗΦ (αμοιβή νομικού συμβούλου, οικονομικού συμβούλου κλπ).
7. Θα υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, αφού δεν θα χρειάζεται πλέον να ασχολούνται περισσότερα άτομα για την ίδια εργασία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τόσες πολλές αιτιολογίες προς το κέρδος του Δήμου, γιατί δεν επέβαλλαν το κλείσιμο της ΚΕΔΗΦ ΠΡΙΝ αυτή επιχορηγηθεί με το ποσόν των 3.417.79.79 ευρώ; 
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ!
Όσοι εμπλέκονται στην διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, δεν θα έχουν από εμάς καμία απολύτως κάλυψη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *